• Nowy

KWAS AMINOOCTOWY CZDA /250g/

30,00 zł
Brutto

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : KWAS AMINOOCTOWY Wzór chemiczny : NH2CH2COOH Numer CAS : 56-40-6 Numer WE : 200-272-2

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Informacje na temat podstawowych właściwości

fizycznych i chemicznych

Postać: stała Barwa: biała Zapach: bezwonny Wartość pH (50 g/l 20°C): 5,9 - 6,4 Temperatura topnienia: 232 - 236°C rozkład Temperatura wrzenia: nie dotyczy Temperatura zapłonu: brak danych Temperatura samozapłonu: brak danych Granice wybuchowości: brak danych Prężność pary: nie dotyczy Gęstość: ok. 1,6 g/cm3 Rozpuszczalność w wodzie: ok. 225 g/l - 20°C

26555