Centrum Chemiczne w Lublinie

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe
"STANLAB" Sp. z o.o.
ul. K. Olszewskiego 13
20-481 Lublin
tel: +48 81 71 00 770/706
fax +48 81 71 00 705
e-mail: sklep@stanlab.net

Godziny otwarcia:
7:00-16:00 (poniedziałek-piątek)

Główna siedziba firmy

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe
„STANLAB” Sp. z o.o.
ul. K. Olszewskiego 13
20-481 Lublin
tel: +48 81 71 00 700
fax: +48 81 71 00 705
e-mail: info@stanlab.eu
www: www.stanlab.eu

Oddział Gliwice

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe
„STANLAB” Sp. z o.o.
ul. Jasna 14
44-122 Gliwice
tel:(32)337-07-10
fax: +48 32 230 79 98


Konto bankowe:

Nazwa właściciela rachunku:
PPH STANLAB SP. Z O.O.

Adres właścicela rachunku:
K. OLSZEWSKIEGO 13, 20-481 LUBLIN

Numer rachunku:
06 1240 5497 1111 0000 5012 9911