Chlorek Magnezu sześciowodny CZDA /1000g/

20,00 zł
Brutto

Naważka: 800 gCzystość: Czysty do analizyWzór chemiczny: MgCl2 x 6H2ONumer CAS: 7791-18-6Numer WE: 232-094-6Nieorganiczny związek chemicznyPostać: Krystaliczna

Ilość

PayPal

Właściwości fizyczne i chemiczne: Forma: ciało stałe Kolor: bezbarwny do białego Zapach: bez zapachu pH: 5,5 - 7 (5% roztwór) Temperatura topnienia: 118°C Temperatura wrzenia: 160°C Temperatura rozkładu: 135°C Gęstość: 1,57 g/cm3 (20°C) Rozpuszczalność: w wodzie: 1640 g/l (20°C) Zastosowanie: Odczynnik chemiczny Przemysł chemiczny Przemysł farmaceutyczny  

11211