Chlorek Magnezu sześciowodny CZDA /1000g/

20,00 zł
Brutto

Naważka: 1000 g
Czystość:
Czysty do analizy
Wzór chemiczny
: MgCl2 x 6H2O
Numer CAS:
7791-18-6
Numer WE:
232-094-6
Nieorganiczny związek chemiczny
Postać:
Krystaliczna

Cena z VAT za kilogram: 20,00 zł

Ilość

Właściwości fizyczne i chemiczne: Forma: ciało stałe Kolor: bezbarwny do białego Zapach: bez zapachu pH: 5,5 - 7 (5% roztwór) Temperatura topnienia: 118°C Temperatura wrzenia: 160°C Temperatura rozkładu: 135°C Gęstość: 1,57 g/cm3 (20°C) Rozpuszczalność: w wodzie: 1640 g/l (20°C) Zastosowanie: Odczynnik chemiczny Przemysł chemiczny Przemysł farmaceutyczny  

11211