ASKORBINIAN SODU CZDA /1KG/

50,00 zł
Brutto

IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : ASKORBINIAN SODU

Wzór chemiczny : C6H7O6Na

Numer CAS : 134-03-2

Cena z VAT za kilogram: 50,00 zł

Ilość
Oczekiwanie na dostawę

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać: ciało stałe

Kolor: biały

Zapach: bez zapachu

pH: 7,0 - 8,0

Temperatura topnienia: brak danych

Temperatura wrzenia: brak danych

Temperatura samozapłonu: brak danych

Temperatura zapłonu: brak danych

Granice wybuchowości: brak danych

Ciśnienie par: nie dotyczy

Gęstość: brak danych

Rozpuszczalność:

w wodzie: około 62 g/100ml

w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

11425

Opis

Wielkość opakowania
1 kg