DICYTRYNIAN TRIMAGNEZU BEZWODNY CZDA/250g/

30,00 zł
Brutto

 

Nazwa substancji : DICYTRYNIAN TRIMAGNEZU BEZWODNY
Wzór chemiczny : (C6H5O7)2Mg3
Numer CAS : 3344-18-1
Numer WE : 222-093-9

naważka 250g

Cena z VAT za kilogram: 120,00 zł

Ilość

DICYTRYNIAN TRIMAGNEZU BEZWODNY

Właściwości fizyczne i chemiczne

Postać: ciało stałe (proszek) Kolor: biały Zapach: bez zapachu Wartość pH: 3,5-4,5 [50g/l; 20°C] Temperatura topnienia: dane niedostępne Temperatura wrzenia: dane niedostępne Temperatura zapłonu: dane niedostępne Temperatura samozapłonu: dane niedostępne Granice wybuchowości: dane niedostępne Gęstość: dane niedostępne Rozpuszczalność: - w wodzie: rozpuszczalny - w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

25424

Opis

Wielkość opakowania
250 g