NADTLENEK WODORU 3% CZDA /1l/

21,00 zł
Brutto

 

Nazwa handlowa : NADTLENEK WODORU 3%

Wzór chemiczny : H2O2

Numer CAS : 7722-84-1

Numer WE : 231-765-0

TERMIN WAŻNOŚCI 09-2024

Cena z VAT za litr : 21,00 zł

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny pH: 2 - 4 Temperatura topnienia: brak danych Temperatura wrzenia: brak danych Temperatura zapłonu: nie dotyczy Granice wybuchowości: brak danych Prężność par: brak danych Gęstość względna: 1,01 g/cm3 Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

18006

Opis

Wielkość opakowania
1 l