• Promocja

KWAS ACETYLOSALICYLOWY /500G/

700,00 zł
600,00 zł Zniżka 100,00 zł
Brutto

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 700,00 zł -100,00 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Nazwa substancji: Kwas acetylosalicylowy 

Numer CAS:50-78-2

Numer WE:200-064-1

Wzór sumaryczny: C9H8O4

Cena za kilogram: 1200zł 

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd Biały

Zapach Bezwonny

Próg wyczuwalności zapachu  brak danych

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia

136 140 °C / 276.8 - 284 °F

Temperatura mięknienia brak danych

Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia brak danych

Palność (Płyn) nie dotyczy

Palność (ciała stałego, gazu) brak danych

Granice wybuchowości  brak danych

Temperatura zapłonu 250 °C/482 °F

Temperatura samozapłonu  500 °C/932 °F

Temperatura rozkładu:brak danych 

pH  3.5

Lepkość: Nie dotyczy

Rozpuszczalność w wodzie 3,3g/l(20°C)

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Brak danych