KWAS L-ASKORBINOWY E300 SPOZ/25kg/

799,50 zł
Brutto

 

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : KWAS L-ASKORBINOWY

Wzór chemiczny : C6H8O6

Numer CAS : 50-81-7

Numer WE : 200-066-2

Synonimy : witamina C

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma: ciało stałe Kolor: biały

Zapach:bez zapachu

pH: około 2,2 - 2,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Temperatura topnienia:189 - 192°C Temperatura wrzenia: rozkład >192°C

Temperatura samozapłonu: 380°C Temperatura zapłonu: brak danych

Granice wybuchowości: brak danych Ciśnienie pary: brak danych

Gęstość: ~1,65g/cm³ Ciężar nasypowy: około 500 - 900 kg/m³

Rozpuszczalność: w wodzie: 330 g/l (24°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: w etanolu: 20 g/l (20°C)

Cena ulega zmianie, w celu potwierdzenia prosimy o kontakt.

Możliwy zakup większej ilości po wcześniejszym kontakcie

telefonicznym tel.(+48 81) 7100770 bądź

e-mailowym sklep@stanlab.net

16108