CHLOREK MAGNEZU 25KG FARMACEUTYCZNY

400,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY FARMACEUTYCZNY 25KG

Wzór chemiczny : MgCl2•6H2O

Kraj pochodzenia: 

Numer CAS : 7791-18-6

Numer WE : 232-094-6

Cena z VAT za kilogram: 16 zł

Cena z VAT za opakowanie: 400 zł

Ilość

Właściwości fizyczne i chemiczne: 

Forma: ciało stałe

Kolor: bezbarwny do białego

Zapach: bez zapachu pH: 5,5 - 7 (5% roztwór) T

emperatura topnienia: 118°C Temperatura wrzenia: 160°C

Temperatura rozkładu: 135°C

Gęstość: 1,57 g/cm3 (20°C)

Rozpuszczalność: w wodzie: 1640 g/l (20°C)

 Zastosowanie: Odczynnik chemiczny Przemysł chemiczny Przemysł farmaceutyczny  

Możliwy zakup większej ilości po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 81) 7100770 bądź e-mailowym sklep@stanlab.net