SÓL EPSOM CZ ( siarczan magnezu ) /1kg/

10,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY Wzór chemiczny : MgSO4•7H2O Synonimy : brak Numer CAS : 10034-99-8 Numer WE : 231-298-2

Ilość

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe Kolor: biały Zapach: bez zapachu pH: 5,5 – 6,5 (50 g/l H2O; 20°C) Temperatura topnienia: rozkład >150°C Temperatura wrzenia: brak danych Temperatura samozapłonu: nie dotyczy Temperatura zapłonu: nie dotyczy Granice wybuchowości: nie dotyczy Ciśnienie pary: brak danych Gęstość: 1,68 g/cm3 (20°C) Ciężar nasypowy: około 900 kg/m3 Rozpuszczalność: w wodzie: 710 g/l (20°C) w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
24907