GLICERYNA ROŚLINNA 1L CZDA 99,5%

25,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : GLICERYNA CZDA

Wzór chemiczny : C3H8O3

Numer CAS : 56-81-5

Numer WE : 200-289-5

Naważka : 1 L

Cena z VAT za L  : 25,00 zł

Ilość

help_outlineZapytaj o produkt
GLICERYNA ROŚLINNA 1L CZDA 99,5%

GLICERYNA ROŚLINNA 1L CZDA 99,5%

Nazwa substancji : GLICERYNA CZDA

Wzór chemiczny : C3H8O3

Numer CAS : 56-81-5

Numer WE : 200-289-5

Naważka : 1 L

Cena z VAT za L  : 25,00 zł

Akceptuję zasady polityki prywatności  

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Forma: ciecz

Kolor: bezbarwna ( niektóre gatunki - zółty )

Zapach: bez zapachu

Strona 3/7

pH: około 5 (100 g/l H2O, 20°C)

Temperatura topnienia: około 18°C

Temperatura wrzenia: 290°C

Temperatura rozkładu: >290°C

Temperatura zapłonu: 177°C

Temperatura samozapłonu: około 400°C

Granice wybuchowości:

- dolna: 039 % obj. (V/V)

- górna: nie określono

Prężność par (20°C): 23 hPa

Gęstość: około 1,26 g/ml (20°C)

Rozpuszczalność:

w wodzie: rozpuszczalna

w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych