• Obniżka

OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW /100ml/

10,00 zł
6,00 zł Zniżka 4,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW

Numer CAS : 8007-69-0

Numer WE : 273-313-5

Data ważności 05-2022

Ilość

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Postać: ciecz Barwa: jasnożółta Zapach: praktycznie bez zapachu pH:brak danych Temperatura topnienia: brak danych Temperatura zapłonu: >300C Temperatura samozapłonu: brak danych Granice wybuchowości: brak danych Gęstość: 1,462 - 1,472 g/cm3(20°C) Rozpuszczalność: - w wodzie: nierozpuszczalny - w alkoholu: rozpuszczalny

45171