KOFEINA BEZWODNA 25KG

2 050,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : KOFEINA BEZWODNA  25KG

Kraj pochodzenia: Chiny

Cena z VAT za kilogram: 82,00 zł

Cena z VAT za opakowanie: 2050 zł

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

KOFEINA BEZWODNA 25KG

Wzór chemiczny : C8H10O2N4

Numer CAS : 58-08-2

Oznakowanie WE : 200-362-1

Numer indeksowy : 613-086-00-5

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH:

Postać: stała

Barwa: biała

Zapach: bez zapachu:

pH 1% roztworu: 5,5-5,6

Temperatura topnienia: 235-238°C

Temperatura wrzenia: nie dotyczy

Temperatura sublimacji: 178°C

Temperatura zapłonu: brak danych

Temperatura samozapłonu: > 600°C

Granice wybuchowości: brak danych

Gęstość: 1,23g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie: 20g/dm3 (20°C)

log Pow: -0,07

ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE.

Farmacja

Możliwy zakup większej ilości po wcześniejszym kontakcie telefonicznym tel.(+48 81) 7100770 bądź e-mailowym sklep@stanlab.net