• Obniżka

DICYTRYNIAN TRIMAGNEZU BEZWODNY CZDA/100g/

15,00 zł
11,00 zł Zniżka 4,00 zł
Brutto

 

Nazwa substancji : DICYTRYNIAN TRIMAGNEZU BEZWODNY Wzór chemiczny : (C6H5O7)2Mg3 Numer CAS : 3344-18-1 Numer WE : 222-093-9

naważka 100g
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

DICYTRYNIAN TRIMAGNEZU BEZWODNY

Właściwości fizyczne i chemiczne

Postać: ciało stałe (proszek) Kolor: biały Zapach: bez zapachu Wartość pH: 3,5-4,5 [50g/l; 20°C] Temperatura topnienia: dane niedostępne Temperatura wrzenia: dane niedostępne Temperatura zapłonu: dane niedostępne Temperatura samozapłonu: dane niedostępne Granice wybuchowości: dane niedostępne Gęstość: dane niedostępne Rozpuszczalność: - w wodzie: rozpuszczalny - w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

45909