OLEJ MACADAMIA /100ml/

12,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : OLEJ MACADAMIA

Synonimy :INCI: macadamia ternifolia seed oil

Data ważności 01-2020

Ilość

PayPal

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Postać: ciecz Barwa: jasnożółta Zapach: bez zapachu Temperatura zapłonu: >300°C Temperatura wrzenia: brak danych Temperatura krzepnięcia: brak danych Temperatura samozapłonu: brak danych Granice wybuchowości: brak danych Gęstość: 0,90 - 0,92 g/cm3 (20°C) Rozpuszczalność: - w wodzie: nierozpuszczalny - w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalny w alkoholu

45169