OLEJ ARGANOWY /100 ML

20,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : OLEJ ARGANOWY

Numer CAS : 223747-87-3

Data ważności:02-2022

Ilość

PayPal

OLEJ ARGANOWY

Właściwości fizyczne i chemiczne

Postać: ciecz Barwa: bezbarwna do żółtej Zapach: charakterystyczny pH: nie dotyczy Temperatura topnienia: brak danych Temperatura wrzenia: brak danych Temperatura zapłonu: >300°C Temperatura samozapłonu: brak danych Granice wybuchowości: brak danych Lepkość: brak danych Gestość: - rafinowany: 0,905-0,920 g/cm3 - nierafinowany: 0,889-0,908 g/cm3 Rozpuszczalność: - w wodzie: nierozpuszczalny - w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

24210