WODOROWĘGLAN SODU CZDA/250g/

Sale!
  • IMG_0508

WODOROWĘGLAN SODU CZDA/250g/

4.00  3.00 

3 w magazynie

 

Nazwa substancji : WODOROWĘGLAN SODU
Wzór chemiczny : NaHCO3
Numer CAS : 144-55-8
Numer WE : 205-633-8

3 w magazynie

Opis produktu

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 8,2 (r-r 50 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia: 270°C rozkład
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Gęstość: 2,16 g/cm3 (w 20°C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: około 100 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dodatkowe informacje

Waga 0,25 kg