SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY / SÓL EPSOM CHCZ /5kg/

///SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY / SÓL EPSOM CHCZ /5kg/
  • Obraz 257

SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY / SÓL EPSOM CHCZ /5kg/

55.00 

15 w magazynie

 

Nazwa substancji : SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY
Wzór chemiczny : MgSO4•7H2O

Gatunek: CHCZ -chemicznie czysty
Masa molowa : 246,48 g/mol
Numer CAS : 10034-99-8
Numer WE : 231-298-2

15 w magazynie

Opis produktu

 

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 6,5 (50 g/l H2O; 20°C)
Temperatura topnienia: rozkład >150°C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,68 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 900 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 710 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dodatkowe informacje

Waga 5 kg