OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW /100ml/

  • 20180420_143316

OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW /100ml/

10.00 

75 w magazynie

Nazwa substancji : OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW
Wzór chemiczny : –
Numer CAS : 8007-69-0
Numer WE : 273-313-5

75 w magazynie

Opis produktu

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Postać: ciecz
Barwa: jasnożółta
Zapach: praktycznie bez zapachu
pH:brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura zapłonu: >300C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 1,462 – 1,472 g/cm3(20°C)
Rozpuszczalność:
– w wodzie: nierozpuszczalny
– w alkoholu: rozpuszczalny

Dodatkowe informacje

Waga 0.200 kg