OLEJ MACADAMIA /100ml/

  • 20180420_143332

OLEJ MACADAMIA /100ml/

12.00 

77 w magazynie

Nazwa substancji : OLEJ MACADAMIA
Wzór chemiczny :
Numer CAS : 128497-20-1
Numer WE : –
Synonimy : INCI: macadamia ternifolia seed oil

77 w magazynie

Opis produktu

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Postać: ciecz
Barwa: jasnożółta
Zapach: bez zapachu
Temperatura zapłonu: >300°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura krzepnięcia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 0,90 – 0,92 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność:
– w wodzie: nierozpuszczalny
– w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalny w alkoholu

Dodatkowe informacje

Waga 0.200 kg