GLUKOZA BEZWODNA CZDA/1000g/

  • 20160921_161541

GLUKOZA BEZWODNA CZDA/1000g/

23.00 

2 w magazynie

 

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : GLUKOZA
Wzór chemiczny : C6H12O6
Numer CAS : 50-99-7
Numer WE : 200-075-1

2 w magazynie

Opis produktu

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez wyraźnego zapachu
Wartość pH: 6-7 ( 100 g/l H2O, 20 °C )
Temperatura topnienia: ok.146 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: ok. 500 °C
Granice wybuchowości: brak danych
– dolna:
– górna:
Gęstość: brak danych
Gęstość nasypowa: 550-600 kg/m3
Rozpuszczalność:
– w wodzie: 1000 g/l w 20 °C
– w etanolu : słabo się rozpuszcza.

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg