DICYTRYNIAN TRIMAGNEZU BEZWODNY CZDA/100g/

///DICYTRYNIAN TRIMAGNEZU BEZWODNY CZDA/100g/
  • 20180515_142251

DICYTRYNIAN TRIMAGNEZU BEZWODNY CZDA/100g/

15.00 

9 w magazynie

 

Nazwa substancji : DICYTRYNIAN TRIMAGNEZU BEZWODNY
Wzór chemiczny : (C6H5O7)2Mg3
Numer CAS : 3344-18-1
Numer WE : 222-093-9

naważka 100g

9 w magazynie

Opis produktu

DICYTRYNIAN TRIMAGNEZU BEZWODNY

Właściwości fizyczne i chemiczne

Postać: ciało stałe (proszek)
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
Wartość pH: 3,5-4,5 [50g/l; 20°C]
Temperatura topnienia: dane niedostępne
Temperatura wrzenia: dane niedostępne
Temperatura zapłonu: dane niedostępne
Temperatura samozapłonu: dane niedostępne
Granice wybuchowości: dane niedostępne
Gęstość: dane niedostępne
Rozpuszczalność:
– w wodzie: rozpuszczalny
– w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dodatkowe informacje

Waga 0.15 kg