SALICYLAN SODU /1kg/

  • IMG_1866

SALICYLAN SODU /1kg/

35.00 

Brak w magazynie

 

Nazwa substancji : SALICYLAN SODU
Wzór chemiczny : C7H5NaO3
Synonimy : sól sodowa kwasu salicylowego
Masa molowa : 160,11 g/mol
Numer CAS : 54-21-7
Numer WE : 200-198-0

Brak w magazynie

Opis produktu

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 6,5 (100 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: około 320 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1 000 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg